L’associació

L’Associació per la Promoció i Orientació del Talent en Matemàtica Avançada (APOTEMA) inicia la seva activitat durant l’any 2023. En aquest enllaç pot trobar-se informació sobre la missió i objectius de l’associació.

Governança

La Junta Directiva de l’associació és la següent:

President: Dr. Pere Pascual (2023-)

Tresorer: Dr. Josep Grané (2023-)

Secretari: Dr. Juan José Rué (2023-)

L’activitat de la Junta Directiva ve regulada pels estatuts de l’associació.